Kjøpsbetingelser


Priser:

Alle våre priser er eks. moms og frakt.

Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, skrivefeil eller tekniske feil i produktinformasjon, pris og bilde kan forekomme. I så tilfelle kan vi slette eller avvise ordre.

Prisene i vår nettbutikk gjelder kun for bestilling gjennom vår nettbutikk.

 

Bestillinger:

For å kunne handle i vår internettbutikk må du ha fylt 18 år.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte bestillingen og sende en ordrebekreftelse til deg.
Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Unntak kan forekomme.

Bestillinger vil normalt bli effektuert neste arbeidsdag, så fremt varen er på lager.

Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig, og innen rimelig tid.

 

Betaling:

Kredittkort er den raskeste betalingsformen, våre sider er sikret og du kan trygt utføre betalinger med kort.

Faktura kan sendes til bedrifter, så fremt de er kredittverdige.

 

Levering

Leveringsmåte vil være Posten servicepakke prisen beregnes etter vekt.
Noen varer kan sendes med vanlig brevsending, men vil da ikke kunne spores.
Vi tar ikke ansvar for pakker som blir borte ved brevsending.
Prisen for brevsending er vektbasert.

Kjøp av maskiner vil bli sendt med Bring Logistic. Andre frakt priser vil gjelde. 

Varene kan også hentes på vårt lager i Oslo på Skullerud hvis det ønskes. Da slipper dere frakt utgifter.

Annen leveringsmåte kan avtales.

 

Salgspant:
Primulator har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

 

Reklamasjon:
Før feil meldes til Primulator, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik den skal, må kunden melde dette til Primulator AS slik at vi kan iverksette tiltak videre.

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Primulator AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Personopplysninger
Alle som handler i vår internettbutikk må legge igjen en del personopplysninger. Primulator håndterer alle personopplysninger på sikrest mulig måte og garanterer at de ikke utleveres til tredje part.

 

Force majeur:
Er Primulator forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den som brann, krig, streik etc. er Primulator fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.